Contact us on 0800 123 4567 or info@uplift.com

Dar externe communicatie

Dar externe communicatie
Marieke

Rhumbline Communicatie ondersteunt Dar sinds juni 2018 bij veel vormen van  externe communicatie. Denk aan:

  • e-mailings voor Wijkhelden
  • nieuwsbrieven naar de raadsleden
  • content website
  • beheer YouTube kanaal
  • nieuwsberichten
  • advertenties lokale en regionale media (De Brug, en Persgroep)
  • contact met wijkcentra, wijkkranten en overige lokale media
  • promoten digitale afvalwijzer
  • online communicatie
  • ondersteuning bij filmopnames

Ook verzorgt Rhumbline Communicatie ook  projecten voor Dar. Dar is een mooi regiebedrijf in de regio Nijmegen, dynamisch in de wereld van afvalinzameling. Innovatief en koploper in Nederland en service-gericht. Klik op Dar voor meer informatie.